Pomoc Actions

  1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie możliwości portalu aplikacyjnego wrocławskiej edukacji. Dokument, na podstawie opisów i zamieszczonych zrzutów ekranowych, prezentuje funkcjonalności portalu, wyjaśniając w jaki sposób można z nich korzystać. Dzięki temu, przyszli użytkownicy portalu aplikacyjnego zdobędą wiedzę na temat jego obsługi i będą w stanie swobodnie się po nim poruszać.

  1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia instrukcję użytkownika portalu aplikacyjnego wrocławskiej edukacji. Portal aplikacyjny jest internetowym serwisem informacyjnym, na którym prezentowane są aktualne informacje, będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców, związanych z wrocławską edukacją. Treść portalu aplikacyjnego obejmuje wiele dziedzin, jak choćby prawo oświatowe, aktualności i inne. Portal posiada także mechanizm wyszukiwania informacji, ułatwiający pracę użytkowników, którzy poszukują określonych treści. Ponadto serwis pozwala na uruchomienie innych aplikacji dostępnych dla użytkowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

  1. Jak się zalogować?

Aby zdobyć możliwość zalogowania się do portalu aplikacyjnego, niezbędne jest pozyskanie indywidualnego loginu (nazwy) i hasła użytkownika. Login i hasło można uzyskać w sekretariacie właściwej placówki, której jest się uczestnikiem.

Aby zalogować się do portalu aplikacyjnego, po uruchomieniu serwisu, w sekcji Logowanie użytkownik powinien kliknąć w pole Id użytkownika, po czym wprowadzić swoją nazwę użytkownika. Następnie należy kliknąć w pole Hasło, po czym wprowadzić swoje hasło, odpowiadające uprzednio wprowadzonej nazwie użytkownika. Po wprowadzeniu tych danych należy kliknąć w przycisk Zaloguj.


 

 

Poprawne wprowadzenie danych spowoduje zalogowanie użytkownika do portalu aplikacyjnego
i udostępnienie aplikacji, do których zalogowany użytkownik ma uprawnienia.

Zalogowany użytkownik może następnie wylogować się z portalu, poprzez kliknięcie w przycisk Wyloguj.

 


 

  1. Co zrobić jeśli są problemy z logowaniem?

W sytuacji gdy użytkownik zapomni swojego hasła, możliwe jest uzyskanie przypomnienia, w formie e-maila lub smsa. Gdy użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

 

            
 

           Może wówczas kliknąć w link służący do przypominania hasła:


 

Spowoduje to wyświetlenie sekcji, w której należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, zaznaczyć pole odpowiadające formie, w jakiej chce się uzyskać przypomnienie i wprowadzić wynik równania, które pojawia się na obrazku. Następnie należy kliknąć przycisk Wyślij.


 

Poprawne wprowadzenie danych skutkuje wysłaniem hasła i wyświetleniem stosownego komunikatu.


 

W razie problemów, Administrator danej placówki jest osobą, u której pomoc mogą uzyskać wszyscy użytkownicy portalu, związani z tą placówką. Wszelkie sprawy związane z problemami z logowaniem, należy kierować do Administratora swojej placówki.

  1.  Jak działa portal?

Portal pozwala na uruchomienie dostępnych aplikacji, do których dany użytkownik ma uprawnienia. W celu uruchomienia wybranej aplikacji, użytkownik powinien kliknąć we właściwą ikonę, której nazwa wskazuje na rodzaj aplikacji. Aplikacje osadzone na portalu mogą zostać uruchomione na dwa sposoby. Część aplikacji uruchamia się bezpośrednio na portalu - po kliknięciu w odpowiednią ikonę aplikacja zostaje wyświetlona w centralnej części portalu. Pozostałe aplikacje uruchamiane są w nowej stronie – po kliknięciu w ikonę, otwiera się nowe okno, w którym wyświetlona zostaje aplikacja.

Aby uruchomić np. aplikację pozwalającą na przeglądanie informacji związanych z rekrutacją, użytkownik powinien kliknąć w ikonę Informator o rekrutacji.


 

Spowoduje to uruchomienie wybranego informatora i pojawienie się obszaru, w którym można wybrać rodzaj rekrutacji, np. Rekrutacja do przedszkoli.


 

Wybranie jednego z tych przycisków uruchomi informator odpowiedni dla wskazanego typu szkoły.

W analogiczny sposób można uruchamiać pozostałe aplikacje, do których ma się dostęp.

 

Portal posiada także mechanizm wyszukiwania informacji. Mechanizm ten przeszukuje informacje zamieszczone na portalu, w Web Content Management i w zewnętrznych źródłach danych (informatory oraz platforma edukacyjna).

W celu odnalezienia określonych treści, użytkownik powinien kliknąć w pole Wyszukaj, wprowadzić poszukiwany fragment tekstu i nacisnąć ikonę wyszukiwania.

        
 

Spowoduje to wyświetlenie wyników pasujących do wyszukiwanej treści.