Aktualności Actions

 

 


Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!
July 3, 2015
Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji  projektu edukacyjnego „Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI”. Celem p...

czytaj więcej >>


July 3, 2015
Telewizja Polska S.A. po raz trzeci organizuje Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. To inicjatywa związana z ważnym projektem -  Internetowym Teatrem dla Szkół TVP, który umożliwia ...

czytaj więcej >>


July 3, 2015
Ossolineum zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na bezpłatne wakacyjne zajęcia. Wystarczy zarezerwować miejsce telefonicznie: 071 335 64 83 lub mailowo: edukacja@znio.pl. Zajęcia odbywają się w każdy lipc...

czytaj więcej >>


July 2, 2015
Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat przyszłości polskiej edukacji. Na portalu www.naszaedukacja.men.gov.plrozpoczyna się debata, która pozwala skonfrontować różne głosy, osoby o różnych poglądac...

czytaj więcej >>


July 2, 2015
Od września z darmowych podręczników będą korzystać już nie tylko uczniowie pierwszych i drugich klas szkół podstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej odciąży finansowo także rodziców czwartoklasis...

czytaj więcej >>


July 1, 2015
Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji "Bezpieczna Woda" opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych, które można pobrać i upowszechnić w szkołach i placówkach na terenie kraju. ...

czytaj więcej >>


July 1, 2015
Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m...

czytaj więcej >>


July 1, 2015
Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”.  Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018. Już w tym roku (2015) na rea...

czytaj więcej >>


June 30, 2015
Szczegóły w załącznikach.  ...

czytaj więcej >>


June 30, 2015
Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w czwartek (25 czerwca) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego...

czytaj więcej >>
Logowanie Actions