Na skróty Actions

Kontakt Actions

DEPARTAMENT EDUKACJI
 

Dyrektor Departamentu -Jarosław Delewski
Z-ca Dyrektora Departamentu – Ewa Przegoń

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 446
tel. +48  71 777 87 06                                                                                                                
faks +48 71 777 79 12
e-mail: deu@um.wroc.pl

Kancelaria
IV piętro, pok. 439
tel. +48 71 777 75 97
tel. +48 71 777 85 89
faks +48 71 777 77 12

Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych (WGP) -   Dyrektor Wydziału - Ewa Szczęch

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 450
tel. +48  71 777 77 91
faks +48 71 777 79 12
e-mail: wgp@um.wroc.pl

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych (WPP) -  Dyrektor Wydziału - Ewa Monastyrska

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 446
tel. +48  71 777 87 06
faks +48 71 777 79 12
e-mail: wpp@um.wroc.pl


Wydział Finansów Oświatowych (WFI) - Dyrektor Wydziału: Paweł Kaleta
Z-ca dyrektora Wydziału: Aleksandra Gorzelewska

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pokój  446
tel. +48  71 777 77 06
faks +48 71 777 79 12
e-mail: wfi@um.wroc.plKalendarz Actions

Interaktywny Wrocław Actions